home
Všeobecná deklarace lidských práv

INFORMACE O FILMU

V rezoluci o lidských právech, ve třiceti článcích, přijatých Valným shromážděním OSN, jsou pregnantně formulována základní občanská a politická práva, včetně práv hospodářských, sociálních a kulturních. Všeobecná deklarace lidských práv, je dodnes živoucím, aktuálním dokumentem o společném cíli pro všechny národy a všechny státy, aby se každý jednotlivec a každý orgán společnosti, s touto deklarací stále na mysli, snažil vyučováním a výchovou rozšířit úctu k těmto právům a svobodám. Uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě. Zneuznání lidských práv a pohrdání jimi naopak vede k barbarským činům, urážejícím svědomí lidstva, neboť vybudování světa, ve kterém lidé, zbaveni strachu a nouze, se budou těšit svobodě projevu a přesvědčení, je nejvyšším cílem lidí. Proto je nutné, aby lidská práva byla chráněna zákonem, s podporou rozvoje přátelských vztahů mezi národy.

Na animovaném filmu, vytvořeném ke 40. výročí vyhlášení této Všeobecné deklarace, tedy v roce 1988, se podíleli špičkoví tvůrci animovaného filmu z celého světa. Jsou to například: bratři Quayové, Jane Aaronová, Faith Hubleyová, Renzo Konošita, George Griffin, David Daniels, Maureen Selwoodová, Csaba Varga, Zlatko Pavlinič, a další. Technologie zpracování střídá kreslený, loutkový, ploškový a poloplastický film. Materiálem je formela, kresba, reálné předměty a závěrem i lidé.

ŠTÁB

OBSAZENÍ

 • Český název
 • Původní název
 • Země původu
 • Rok výroby
 • Délka
 • Žánr
 • Premiéra
 • Česká premiéra
 • Všeobecná deklarace lidských práv
 • The Universal Declaration of Human Rights
 • USA
 • 1988
 • 20 minut
 • Krátkometrážní / Animovaný
 • Neznámo kdy, ale už byla
 • Neznámo kdy, ale už byla