# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Trója

[posloupnost] Když při noční bitvě Hektor zraní Patrokla, ukončí jeho trápení ranou do srdce. Tudíž by mu měl prorazit mečem zbroj. Ale když ji ráno po pohřbu Achilleus obléká, je zbroj neporušená.

Poslední přidaná obrázková chyba

Deník malého poseroutky 2

[logické chyby] Když zkoumají, kolik má jejich video zobrazení, tak zklamaně zjistí, že jen 4. Ale v levém rohu je vidět, že má přes 24 tisíc komentářů, což při 4 zobrazeních je nesmysl.