home
Země

NÁZORY K FILMU

Další z řad nekonvenčních snímků evropské produkce postaven na silném základě, který se značně vzdaluje komerci. Netradičně pojatý vztah mezi schizofrénií a láskou. Režisér vsadil mezi několik postav jiskru erotiky, která rozdovádí poklidný život v španělské vinářské oblasti. Do toho všeho přichází svobodný hrdina za účelem dezinsekce polí, navyše trpící slabší formou schizofrénie. Hned po příchodě jěště víc zamotáva circulum vitiosus zdejších vztahů. Rovnicu, kterou divák řeší počas sledování filmu je atypický milenecký trojuhelník pozůstávající ze dvou rozdílných žen a schizofrenika, který oběma ženám nabízí společný život s každou části svěho rozpolceného JA. Výsledek rovnice je překvapivý konec, který by divák márně hledál v komerčních amerických filmech!

9. října 2007