home
Jsou mezi námi / Oni žijí!

NÁZORY K FILMU

avatar uživatele
70 %

OLD MOVIE

Pozrieť si starší film niekedy nie je na zahodenie. John Carpenter je známy svojim dobrým vzťahom k sci-fi, čo dokázal aj vo filme They Live!. Toto jeho dielo má veľmi dobrý scenár, ktorého spracovanie zodpovedá 80-tym rokom. Film nemá hluché miesta, snáď len niektoré scény nie sú tak akčné, akoby si povaha deja vyžadovala. Film "Oni žijú" je pozerateľný aj dnes, no svoj vrchol v sci-fi dosiahol podľa mojej mienky p. Carpenter vo filme Thing (Vec).

22. listopadu 2009