Gladiátor - hlášky z filmu

Strana 2/2 Celkem hlášek: 43

Pokud chcete, můžete přidat další hlášku.

Proximo: Císař si přeje boj a já nechci obětovat své nejlepší bojovníky.
Cassius: Dav si přeje boj a císař jim proto dává boj. A ty uděláš bitvu u Kartága.
Proximo: Masakr u Kartága. Proč si nedojdete do vězení a neseberete tam žebráky a zloděje?
Cassius: To už jsme udělali.
Proximo: Jestli chceš, abych na to věnoval nejlepší gladiátory v celé říši, tak za to chci dvojitou sazbu.
Cassius: Buď dostaneš sazbu podle smlouvy, nebo se tvá smlouva zruší. Nelíbí se ti to? Tak můžeš klidně zalézt zpátky do té smradlavé díry, ze které jsi vylezl.

Vložil: vadas (info o uživateli)

Lucilla: Poslouchej mě. Můj bratr má nepřátele, nejvíc ze všeho v senátě. Jenže lidi ho poslouchají... a nikdo se mu neodvážil postavit, dokud jsi to neudělal ty.
Maximus Decimus Meridius: Jsou proti němu, ale nedělají nic.
Lucilla: Jsou tady politici, kteří zasvětili Římu celé své životy. Zvláště jeden muž. Když se mi to podaří zařídit, sejdeš se s ním?
Maximus Decimus Meridius: Copak to nechápeš? Já můžu klidně zemřít dnes v noci v téhle kobce nebo zítra v aréně. Jsem otrok! Copak mohu vykonat něco důležitého?
Lucilla: Ten muž chce to, co chceš ty.
Maximus Decimus Meridius: Tak ať dá zabít Commoda!

Vložil: vadas (info o uživateli)

Juba: (na Maxima) Máš slavné jméno. Musí nejdřív zabít tvé jméno, než zabije tebe.

Vložil: vadas (info o uživateli)

(Po Maximově vyhraném souboji v Collosseu.)
Commodus: Copak je mezi námi takový rozdíl? Ty bereš životy, když musíš... stejně jako já.
Maximus Decimus Meridius: Musím vzít už jenom jeden život. Potom je hotovo.
Commodus: Tak ho vezmi teď. (Maximus se otočí a začne odcházet.) Říkali mi, že tvůj syn- (Maximus se zastaví.)-kvičel jako holka, když ho přibili na kříž... (Maximus se otočí zpět na Commoda.) A tvoje žena sténala jako děvka... když ji drancovali... znovu a znovu... a znovu.
Maximus Decimus Meridius: Čas na to, abyste se vyznamenal, už bude brzy u konce. (Ukloní se.) Výsosti.

Vložil: vadas (info o uživateli)

(Maximus si prohlíží své sošky syna a manželky.)
Juba: Slyší tě?
Maximus Decimus Meridius: Kdo?
Juba: Tvá rodina, v posmrtném životě.
Maximus Decimus Meridius: Ó ano.
Juba: Co jim říkáš?
Maximus Decimus Meridius: Mému chlapc... říkám mu, že ho už brzy uvidím... a aby držel paty dolů, když jezdí na koni. Mé ženě... do toho ti nic není.
(Oba se začnou smát.)

Vložil: vadas (info o uživateli)

Maximus Decimus Meridius: Je senát s tebou?
Gracchus: Senát? Ano. Mohu za ně mluvit.
Maximus Decimus Meridius: Můžeš mi vykoupit svobodu a propašovat mě z Říma ven?
Gracchus: Za jakým účelem?
Maximus Decimus Meridius: Dostaň mě za městské hradby. Připrav čerstvé koně, aby mě dovezli do Ostie. Tam táboří moje armáda. Do soumraku příštího dne se vrátím v čele pěti tisíc vojáků.
Lucilla: Ale všechny legie mají nové velitele... kteří jsou věrní Commodovi.
Maximus Decimus Meridius: Ukažte mě živého mému vojsku a uvidíte, komu jsou věrní.

Vložil: vadas (info o uživateli)

(Proximo podá Maximovi klíče, aby mohl utéct z Říma.)
Proximo: Vypadá to, že jsi pro sebe získal svobodu.
Maximus Decimus Meridius: Nehrozí ti, že se staneš dobrým člověkem?
Proximo: Ha!

Vložil: vadas (info o uživateli)

Commodus: Může to skončit jen úžasnou smrtí. A co by mohlo být úžasnějšího… než vyzvat samotného císaře ve slavné aréně?
Maximus Decimus Meridius: Ty bys se mnou bojoval?
Commodus: A proč ne? Myslíš, že se bojím?
Maximus Decimus Meridius: Myslím, že se bojíš celý svůj život.

Vložil: vadas (info o uživateli)

Lucilla: Bývala jsem tehdy jiná, viď?
Maximus: Víc jsi se smála.

Vložila: Kara (info o uživatelce)

(Commodus promlouvá k Maximovi.)
Commodus: Maximus... Maximus... Maximus... A tady stojí. Generál, který se stal otrokem. Z otroka se stal gladiátorem. A gladiátor, který se vzepřel císaři.

Vložila: Lawyer (info o uživatelce)

(Juba zahrabe do země Maximovi figurky, s nimiž se modlil za svou ženu a syna.)
Juba: Jsi volný. Zase se jednou setkáme. Ale ne hned... ne hned.

Vložila: Lawyer (info o uživatelce)

(Lucilla promlouvá k lidem po Maximově smrti.)
Lucilla: Stál někdy Řím za lidský život? Ať stojí i dál. Tento muž kdysi býval voják. Jemu čest.

Vložila: Lawyer (info o uživatelce)

(Poté, co Maximus zemřel.)
Lucilla: Jsi doma...

Vložila: Lawyer (info o uživatelce)

(Při seznamování Proxima s novými gladiátory.)
Proximo: Nezaplatil jsem za vás, aby jste mi tady dělali společnost. Ale za to, abych aspoň něco vydělal na vaší smrti.

Vložil: Filippo (info o uživateli)

(Poté, co je Maximus donucen císařem sundat si masku Gladiátora a představit se.)
Maximus: Jsem Maximus Decimus Meridius. Velitel Severní armády. Generál legie Felix. Věrný služebník pravého císaře, Marca Aurelia... Zavraždili jste mi syna a zavraždili moji ženu. Ale já se pomstím teď, nebo v přístím životě.

Vložila: Zuzlik (info o uživatelce)

(Maximus zemřel v Colosseu.)
senátor Crasus: Kdo mi ho pomůže nést?

Vložil: Kainwhisper (info o uživateli)

Maximus Decimus Meridius: Roma victor!

Vložil: Kainwhisper (info o uživateli)

Proximo: Jsme jen stín a prach, Maxime. Jen stín a prach.

Vložil: Kainwhisper (info o uživateli)


Hlášek na straně: 18


Kontakt: redakce@kfilmu.net
reklama@kfilmu.net
ICQ 242966579
ISSN 1801-0210